Herredagen

Gå til indhold
12. Maj
For nogen var det en våd oplevelse

På grund af regnen, havde vi denne gang 10 No Return. I den forbindelse skal det nævnes, at går man mindst 9 huller, bør man indberette sit resultat, da der så handicapreguleres på det. I Herredagen får man 1 årspoint. Vi var 101 der deltog i den våde omgang.

PCC var 1 og det betyder at man spillede til handicap med 35 point.

Når vi spiller slagspil er der tilsyneladende tvivl om, hvad man skal skive i de enkelte rækker.
A-rækken skriver som sædvanligt NETTO resultatet.
B og 9 huls rækken skriver deres BRUTTO og Stableford resultat f.eks. 104/26.

I denne uge er der en der ikke har betalt: 20005
Ikke afleveret scorekort: 214-419-16058

Diskvalificeret: 20005 (manglende betaling)

I næste uge spiller vi alle Stableford 18/9 huller.

5. maj
Igen mange flotte resultater
Vi var denne gang 112 deltagere. Flot deltagelse i udmærket vejr.
Dejlig spisedag med vores livret, men vi var rekord få for årets første spisedag, kun 55 deltagere!

I denne uge er der lidt at skrive om.
Man kan ikke efter at have gået de første 9 huller, fortsætte med en privat runde på bagni. Alle 9 huls runder starter fra hul 1, medmindre andet er angivet. Det er der to kreative medlemmer som har gjort. Resultaterne bliver slettet!

Når I indberetter 9 huller, og for sent opdater, at I er ved at indtaste en 18 huller runde til indberetning, så er der ikke noget at gøre ved det, det er bare at starte forfra. Man kan ikke færdiggøre sin runde ved at sætte streger på de sidste 9 huller. Golfbox lægger 17 point til 9 huls resultatet, da der ikke længere regnes på 9 huller alene. Det betyder, at et medlem der f.eks. har 12 point kun får registreret en runde med 12 point i stedet for 12+17=29 point. Den lille fejltagelse blev udført af 817-1382-1717-1724-1817 og 15055. Der er ingen straf for dette og resultaterne er justeret af administrator.

Diskvalificeret i denne uge:
Ikke indberettet resultat: 3 – resultatet er indberettet af administrator
Ikke betalt: 16033 & 20055 – vi imødeser betalingen
Ukendt markør: 15055 – markøren har ikke betalt og afleveret sit scorekort

Næste uge starter slagspils sæsonen for de grupper, der kan spille det.
For de der spiller i B- og 9 huls rækken skal Bruttoresultat og Stablefordpoint angives ex.: 112/26

28. april
Mange birdies og flotte resultater
Vi var 120 deltager denne flotte onsdag.
Vi hører, at flere er utilfredse med, at der handicapreguleres når greens er så ringe. Det er ens for alle, og resultaterne er gennemsnitlige, samt PCC på 0. I alle rækkerne spiller vinderne bedre end handicap, så op med humøret gutter, vi fortsætter med at regulere.
Hvis man betaler til Herredagen og ikke afleverer, men indberetter sit resultatet, så er det lig med en diskvalifikation, og det var der et par stykker, der gjorde i denne runde.Ærgerligt ikke at få sine årspoint.

Husk at tilmelde Jer i Golfbox til spisedagen næste onsdag – Stegt Flæsk venter i overdådige mængder!

Diskvalificeret:
Ikke indberettet resultatet: 1717 – 14009 – 15071 – 18026

Næste onsdag er det kun de første 9 huller der er tællende. De sene eftermiddagsbolde, der går 18 huller, skal huske at aflevere scorekortet når de runder, så Johnny kan få dem med hjem efter spisedagen – TAK.

21. april
Så kom vi omsider i gang.
Dejligt at komme i gang igen.
107 medlemmer spillede denne dejlige onsdag. Banens tilstand er nogenlunde, men greens er meget ringe, alligevel starter vi med at handicapregulere fra næste runde, så da skal I huske at indberette Jeres resultat.

Alle huskede at underskrive, og det er flot.
Ingen scorekort fra: 762, 821 og 10019. Vi takker for donationen.

List malurt er da nu alligevel. Det er ikke rimeligt, at mere end 10% (13 stk.) ikke formår at huske at skrive deres medlemsnummer på betalingen.  Det skal altså blive bedre!
Så har mange ikke lyst til at udfylde hovedet på scorekortet. ALLE data skal indtastes, også den gruppe man spiller i. Flere 9-huls spillere har ikke læst hjemmesiden, eller været til infomøde – men der er kun én 9 huls række i år, ingen 9.1 eller 9.2 gruppe.

Der er altså ingen diskvalifikationer denne runde – HURRA HURRA!

Næste uge tager vi en runde Stableford mere.
Fra på mandag kan man tilmelde sig i Golfbox til årets første spisedag – stegt flæsk!

16. april
Så starter vi.
På onsdag (20/4) spiller vi årets første runde.
For grupperne A, B og C spilles der 18 huller Stableford.
Da der ikke er åbnet for handicapregulering, skal resultatet IKKE indberettes, men scorekortet skal som sædvanligt afleveres i postkassen.
Husk at både markør og spiller skal underskrive scorekortet.
Prisen er den samme som de foregående år, kr. 32,- . Husk der betales INDEN man går ud.
Betaling og aflevering af scorekort inden midnat samme dag.
God tur og sæson.

11. april
Aflysning
Da der stadig er frost i greens om morgenen, har Baneudvalget meldt ud, at der på onsdag spilles vinterbane. Det er meget træls, men vi aflyser derfor igen Herredagen denne onsdag (13/4).
Vi håber, at vi kan komme i gang med sæsonen den 20. april.

God påske til alle.

7. april
Årets infomøde er gennemført
Vi var i alt 22 der deltog. Ikke mange der havde lyst til at deltage i debatten om årets ændringer og tilføjelser. Det til trods, havde vi et godt møde med en livlig debat. Tak til de fremmødte.

Årets ændringer og tilføjelser
9 hullers rækken
9-huls rækken ændres således, at der kun er ugevindere i én gruppe. I den forbindelse ændres hvorledes der spilles slagspil. Fremover er det frivilligt, om man vil spille slagspil, men man skal som minimum have handicap 20,9 (som i B-rækken). Der spilles slagspil de samme dage som gruppe A og B.
Vælger man at spille slagspil, kan dette ikke fortrydes. Skifter man alligevel til Stableford, slettes alle de årspoint man indtil da har opnået.
Der vil, som i B-rækken, skulle angives både BRUTTO resultat/Stableford point på scorekortet, inden aflevering. De der spiller slagspil, vil i lighed med gruppe B få udregnet deres årspoint på baggrund af de 10 bedste Stableford resultater og de 5 bedste slagspilsresultater. De der ikke spiller slagspil, vil som hidtil få årpoint på baggrund af de 15 bedste resultater.

Månedsvindere
Vi har flere gange oplevet, at der er flere månedsvindere, der har samme antal årspoint. Fremover vil vinderen være den, der har spillet bedst i den sidste runde i den pågældende måned.

Scorekort
Vi vender nu tilbage til at man bytter scorekort og underskrive som markør. Husk nu at begge SKAL underskrive scorekortet, ellers...

Spisedag
Vi er ikke så mange, som vi godt kunne tænke os, men hvad kan vi gøre, for at der kommer flere?
I første omgang, har udvalget besluttet, at vi vender tilbage til ordningen, at man personligt skal møde op til spisedagen for at få sin præmie. Sådan var det i gamle dage, og vi var dengang altid flere end vi er nu. Der vil være undtagelser i tilfælde af force majeure. (evt. mail til hjemmesiden herregolf.dk hvis man ikke kan møde op).

Udvalget vil undersøge, om der er tilslutning til flytning af spisedagen fra onsdag til mandag? Beslutning senest til årsafslutningen.

Information
Vi har store problemer med at nå ud til de ca. 15% af medlemmerne, som ikke benytter Facebook eller hjemmesiden. Til Jer der besøger hjemmesiden, er det gode råd at kigge indenfor mindst én gang om ugen, da det er eneste mulighed for os til at informere Jer.
På spilledagen vil vi forsøge at informere tydeligere, evt. med et større skilt ved scorekort automaten, når der er noget at berette.

Betaling
Når I betaler med MobilePay, vil vi gerne have, at det sker tidligst i den uge der spilles, og tidligst om tirsdagen, og som sagt utallige gange, så vil vi fremover gerne være fri for andet end medlemsnummer, når der betales. Hverken navn, andre beskeder, ”116” osv. er nødvendig.

Herredagens turnering
Den sidste turnering vi spiller onsdagen før årsafslutningen, som de seneste år har været til Hospice, bliver kaldt nu Herredagens Turnering. Hele eller dele af beløbet går til støtte af vores klub (husudvalget, momsrefusion mv.), ligesom Seniorerne og Damedagen gør. Resten benyttes til at styrke økonomien og giver større præmier til netop denne turnering.
Denne dag spiller vi som altid kun 9 huller i rækkerne A-B-C, hvor man selv kan beslutte, om man vil indberette sit resultat. Der spilles af alle fra tee 64.

Årsafslutning
Vedrørende Texas Scramble, så prøver vi at finder en løsning på de hold, der kun har 3 deltagere, belært af det store antal afbud sidste år.
Der spilles fra Tee 64, som der er trænet til om onsdagen i Herredagens Turnering.
Fremover skal man skal have været med i mindst 4 runder for at kunne deltage i selve årsafslutningen. Ønsker man alligevel at deltage, skal man selv betale den fulde pris for maden. Der betales med MobilePay torsdag eller fredag før spilledagen.

Indkommet forslag
Birdies
Der er et medlem som har stillet det forslag, at vi afskaffer birdie-præmierne. Argumentet er, at der er nogen som spiller gratis, da de laver flere birdies på spilledagen, samt at det vil få flere i B-rækken til at spille slagspil, da det der spares kan give flere årspræmier i slagspil.
Forslaget blev afvist af deltagerne.


Få nyhederne først på vores Facebook
Herredagens MobilePay
85329
Kr. 32,-
Kalender 2022
Udvalget

Udvalget
Johnny Kongsø - (formand)
Bjarke Fredborg - (kasserer)

Jørn Laursen - (madkonge)

-

Henvendelser vedrørende resultater klik her

Handicap grupper
Tilbage til indhold