Herredagens bestemmelser - Herredagen

Gå til indhold

Herredagens bestemmelser

Regler og bestemmelser for Herredagen 2022
(ændringer 2022)
Formål
Formålet med herredagene er udover golf spillet: at styrke og udvikle det sociale klubliv, at medvirke til at nye medlemmer føler sig velkomne, samt hurtigst muligt lære reglerne, herunder etikettereglerne.
____________________________________________________________________________________

Aldersgrænse: Man skal være 18 år i kalenderåret, for at spille med i Herredagen.
____________________________________________________________________________________

Spilledage og starttidspunkt

Der spilles om onsdagen, hvor der er reserveret starttider mellem 09:00-10:15 og 14:00-18:00. Det er dog tilladt at starte på andre tidspunkter på dagen, 9 hullers rækken er for de spillere, der ikke kan nå at spille 18 huller, og der kan derfor først startes i denne række efter kl. 16:00, dog kl. 15:30 på spisedagene!

Se dog nærmere under de enkelte grupper der spilles i. Der kan kun spilles med spillere, der er tilmeldt herredagen. Gæstespillere er velkomne, men kan ikke være markør.
____________________________________________________________________________________

Tee-sted
Der spilles fra teested 58. For medlemmer der i kalenderåret fylder 70 år og derover, er det tilladt at spille fra teested 54, dog ikke når der spilles slagspil, der altid spilles fra tee 58.
____________________________________________________________________________________

Betaling
Herredagsspillerne betaler med Mobile Pay. Prisen er kr. 32,- pr. person, der betales altid INDEN runden startes. Betaler man ikke deltager gebyret senest på spilledagen (pt. kr. 32,-), bliver man diskvalificeret. Betaler man ikke herefter, slettes ens resultat, og man har karantæne fra Herredagen, indtil det udestående beløb er betalt.
Ved betaling anvendes Herreklubbens Mobile Pay nr. 85329.
Husk at påføre dit medlemsnummer (minus 116) inden du ”swiper” til betaling. Det er ikke nødvendigt at påføre navn eller andre oplysninger.
____________________________________________________________________________________

Udfyldning af scorekort
Scorekort skal udfyldes korrekt. Det gælder alle data i hovedet på scorekortet. Der skal påføres læseligt markør-navn og markørens medlemsnummer, og inden aflevering skal scorekortet underskrives af både spiller og markør.

Man skriver i hvilke gruppe man spiller i feltet Række. Opretter man et scorekort manuelt, SKAL tildelte slag angives i kolonnen "Tildelte slag". Eagles markeres med en firkant og birdies med en cirkel omkring antallet af slag. Undlades dette vil de ikke senere blive godkendt.
____________________________________________________________________________________

Indberetning af score
Scorekortet indberettes af spilleren selv. Det kan ske umiddelbart efter runden i Golfbox App, med angivelse af markør. Hvis dette ikke er muligt, kan scorekortet indberettes via scorekortstanderen i klubhuset eller hjemme med en PC. Såfremt den sidste løsning vælges, tages et foto af scorekortet inden det afleveres i ”Herredagspostkassen”.

Frist for aflevering og indberetning
Scorekortet skal inden midnat onsdag afleveres i ”Herredagspostkassen” ved bagindgangen. Indberetning af scores skal ligeledes ske inden midnat. Forkert eller mangelfuld udfyldelse, samt for sent indberettet og afleveret resultat medfører diskvalifikation, og dermed tab af de point og års point, som er opnået på diskvalifikationsdagen.
NB: På spisedagen, hvor der altid spilles 9 huller, afleveres scorekortene senest kl. 20.00
____________________________________________________________________________________

Tilmelding
I Herredagen booker man sig online via Golfbox. For at få adgang til de låste tider i Golfbox, skal man være medlem af Herredagen. Er man ikke medlem, kan det ske via hjemmesiden i “Nyt medlem” - menuen.
____________________________________________________________________________________

Gæstespillere
Gæstespillere er velkomne, men kan ikke fungere som markør.
____________________________________________________________________________________

Handicapgrænse
Herredagen har en, for nye medlemmer, øverste handicapgrænse på handicap 36. Er man i forvejen medlem af Herredagen, kan man fortsætte i Herredagen, selvom man kommer over handicap 36.
___________________________________________________________________________________

Gruppe – handicaps og spil:
For de der spiller 18 huller, spilles der i 3 rækker, A, B og C. Herudover er der én 9 hullers gruppe, for de spillere, der ikke kan nå at spille 18 huller.

A-gruppen er for spillere med handicap indtil 0-15,0 (0-18 slag)
B-gruppen er for spillere med handicap fra 15,1-20,9 (19-25 slag)
C-gruppen  er for spillere med handicap fra 21,0-36 (26-43 slag)
9-hullers gruppen er for spillere med handicap 0-36 (0-43 slag)

Har man først valgt 9-hullers gruppen, spiller man resten af året i 9-hullers gruppen. Sådan at forstå, at man godt kan spille 18 huller (f.eks. i forbindelse med ferie og de dage hvor det er lyst meget længe), men man vil kun optjene års point og birdies for de første 9 huller.

Den uge der er spisning, spilles der altid Stableford, og kun de første 9 huller er tællende. Spiller man videre efter de første 9 huller, afleveres scorekortet i postkassen, inden man fortsætter på 10. hul, dette gælder især de der starter efter kl. 16:00 (vi skal have scorekortene med hjem efter spisedagen)
___________________________________________________________________________________

Slagspil
Gruppe A, B* og 9* hullers grupperne spiller slagspil 2 gange i månederne maj, juni, juli og august. Øvrige onsdage spilles der Stableford jvf. turneringsplanen.
*) For grupperne B og 9 hullers grupperne er højeste handicap 20,9.

For B-gruppen og 9 hullers gruppen er det frivilligt, om der spilles slagspil eller Stableford på slagspilsdagene.
Bemærk dog at har man valgt slagspil i B- og 9 hullers gruppen, kan dette ikke senere fortrydes.

B- og 9-hullers spillere der spiller slagspil, skal notere Stableford-point og BRUTTO scoren.
C-rækken spiller altid Stableford.
___________________________________________________________________________________

Hole-in-one
Sparekassen Danmark er Hole-in-One sponsor.
____________________________________________________________________________________

Præmier
Der er præmier til uge-, månedsvinderne i hver række. Herudover vil der hver onsdag være konkurrence om nærmest flaget på de par 3-huller, der er tællende.

Ugepræmier tildeles i hver gruppe efter følgende retningslinjer:
Indtil 9 deltagere 1 præmie
10-19 deltagere 2 præmier
20-29 deltagere 3 præmier
30-39 deltagere 4 præmier
over 40 deltagere 5 præmier
____________________________________________________________________________________

Årspræmierne udregnes efter de 15 bedste resultater i perioden. Den række, hvor man har spillet flest gange, er den række man kan opnå månedsvinder og årspræmien.
I 2022 udregnes årsbedste således:

Grp. A
5 bedste 9-hullers runder (ud 8), de 5 bedste 18 hullers Stableford runder (ud af 8) og de 5 bedste slagspils runder (ud af 8).

Grp. B
De der spiller Slagspil: 5 bedste 9-hullers runder (ud af 8), de 5 bedste 18 hullers Stableford runder (ud af 8) og de 5 bedste slagspils runder (ud af 8).
De der spiller Stableford: 5 bedste 9-hullers runder (ud af 8), de 10 bedste 18 hullers Stableford runder (ud af 16).

Grp. C
De 5 bedste 9-hullers runder (ud af 8), de 10 bedste 18 hullers Stableford runder (ud af 16).

Grp. 9 huller
De der spiller Slagspil: 10 bedste 9 hullers Stableford runder (ud af 15), de 5 bedste 9 hullers Slagspil runder (ud af 8).
De der spiller Stableford: De 15 bedste 9 hullers Stableford runder (ud af 23).

Har to spillere lige mange års point ved afslutningen, vil den spiller, der her deltaget i flest turneringer være vinderen. Er der stadig lighed, vil den med laveste handicap være vinderen. Er der stadig lighed foretages lodtrækning.

Årspræmie i slagspil
Der er en konkurrence, hvor de 5 bedste slagspils brutto resultater tæller. Der kåres én årsvinder for grp. A, B og 9 huller.
Ved lige resultat er det sidste tællende slagspilsrunde der er afgørende.
For alle præmier gælder, at antallet og størrelse af Årspræmierne er bestemt af økonomien.
____________________________________________________________________________________

Spisedage og præmieudlevering
Der er spisning første onsdag i måneden kl. 19:00 med kåring af uge- og månedsvindere samt uddeling af præmier for nærmest flaget og eagles/birdies.
Man skal være til stede for at modtage sin præmie.

Tilmelding til spisedag foregår via golfbox.
____________________________________________________________________________________

Afslutning
Sidste tællende spilledag er i 2022 onsdag d. 21. september.

Den 28. september spilles der Herredagens Turnering fra tee 60, 9-huller med særlige præmier til gruppe A-B-C for denne turnering (ingen birdies og nærmest flaget præmier). Runden er ikke handicapregulerende. Deltagergebyr er let forhøjet til kr. 50,-.

Års-afslutningen er i år den 1. oktober. Der spilles holdspil med GUNSTART kl. 9:00. Ønsker man at deltage i spisningen betales der kr. 100,- udover de kr. 32,-for at deltage i spillet (i alt kr. 132,-). Bagefter spisning og års-præmieuddeling.

Man skal have spillet mindst 4 runder i sæsonen for at deltage i årsafslutningen med ovennævnte betaling. Har man ikke gået de 4 runder, kan man godt deltage, men betaler den fulde pris for maden.
____________________________________________________________________________________

Turneringsbetingelser:
Vil udover ovennævnte være Frederikshavn Golf Klubs.
____________________________________________________________________________________

Herredagsudvalget:
Johnny Kongsø, Bjarke Fredborg, Jørn Laursen
Tilbage til indhold