Herredagens bestemmelser - Herredagen

Gå til indhold

Herredagens bestemmelser

Regler og bestemmelser for Herredagen 2021
(ændringer 2021)
 
Formål
Formålet med herredagene er udover golf spillet: at styrke og udvikle det sociale klubliv, at medvirke til at nye medlemmer føler sig velkomne, samt hurtigst muligt lære reglerne, herunder etikettereglerne.

Aldersgrænse: Man skal være 18 år i kalenderåret, for at spille med i Herredagen.

Spilledage og starttidspunkt
Der spilles om onsdagen, hvor der er reserveret starttider mellem 09:00-10:15 og 14:00-18:00. Det er dog tilladt at starte på andre tidspunkter på dagen. Se dog nærmere under de enkelte rækker der spilles i. Der kan kun spilles med spillere, der er tilmeldt herredagen. Gæstespillere er velkomne, men kan ikke være markør.

Tee-sted
 
Der spilles fra teested 58. For medlemmer der i kalenderåret fylder 70 år og derover, er det tilladt at spille fra teested 54, dog ikke når der spilles slagspil, der altid spilles fra tee 58.

Vigtigt:  Der er fra klubbens side indskærpet at alle – også herredagsspillerne – bekræfter deres tider, inden der startes på en golfrunde.

Scorekort og betaling
Herredagsspillerne betaler med Mobile Pay. Prisen er kr. 32,- pr. person, der betales altid INDEN runden startes.
Ved betaling anvendes Herreklubbens Mobile Pay nr. 85329.
Husk at påføre dit medlemsnummer inden du ”swiper” til betaling. Det er ikke nødvendigt at påføre navn eller andre oplysninger.

Udfyldning af scorekort
Scorekort skal udfyldes korrekt. Det gælder alle data i hovedet på scorekortet. Der skal påføres læseligt markør-navn og markørens medlemsnummer og inden aflevering skal scorekortet underskrives af både spiller og markør. (se dog nedenfor vedr. notat om Covid-19)

Man skriver i hvilke række man spiller i feltet Række. Opretter man et scorekort manuelt, SKAL tildelte slag angives i kolonnen "Tildelte slag". Eagles markeres med en firkant og birdies med en cirkel omkring antallet af slag. Undlades dette vil de ikke senere blive godkendt.

Indberetning af score
Scorekortet indberettes af spilleren selv. Det kan ske umiddelbart efter runden i golfbox App, med angivelse af markør. Hvis dette ikke er muligt, kan scorekortet indberettes via scorekortstanderen i klubhuset eller hjemme med en PC. Såfremt den sidste løsning vælges, tages et foto af scorekortet inden det afleveres i ”Herredagspostkassen”.

Frist for aflevering og indberetning
Scorekortet skal inden midnat onsdag afleveres i ”Herredagspostkassen” ved bagindgangen. Indberetning af scores skal ligeledes ske inden midnat. Forkert eller mangelfuld udfyldelse, samt for sent indberettet og afleveret resultat medfører diskvalifikation, og dermed tab af de point og årspoint, som er opnået på diskvalifikationsdagen.

Covid-19
Covid-19 har medført at der indtil videre er indført ændringer i proceduren vedrørende udfyldelse og underskrift af scorekort.
Spilleren fører sin egen score på sit kort, og i markørfeltet føres markørens resultater. Der skiftes IKKE scorekort, og der underskrives IKKE i markørfeltet. Det er ikke tilladt at underskrive i markørfeltet, feltet skal forblive tomt! Spilleren underskriver sit eget kort inden det afleveres i postkassen.

Tilmelding
I Herredagen booker man sig on-line via Golfbox. For at få adgang til de låste tider i Golfbox, skal man være medlem af Herredagen. Er man ikke medlem, kan det ske via hjemmesiden i “Nyt medlem”-menuen.

Gæstespillere
Gæstespillere er velkomne, men kan ikke fungere som markør.

Handicapgrænse
Herredagen har en, for nye medlemmer, øverste handicapgrænse på handicap 36. Er man i forvejen medlem af Herredagen, kan man fortsætte i Herredagen, selvom man kommer over handicap 36.

Rækker – handicaps og spil:
For de der spiller 18 huller, spilles der i 3 rækker, A, B og C. Herudover er der to 9 hullers rækker, for de spillere, der ikke kan nå at spille 18 huller.

A-rækken er for spillere med handicap indtil 0-15,0 (0-18 slag)
B-rækken er for spillere med handicap fra 15,1-20,9 (19-25 slag)
C-rækken er for spillere med handicap fra 21,0-36 (26-43 slag)
9-hullers række 9.1 er for spillere med handicap 0-16,7 (0-20 slag)
9-hullers række 9.2 er for spillere med handicap 16,8-36 (21-43 slag)

9 hullers rækken er, som anført for de spillere, der ikke kan nå at spille 18 huller, og der kan derfor først startes i denne række efter kl. 16:00, dog kl. 15:30 på spisedagene! Vil man spille i 9-hullers gruppen, har man indtil de to 9 hullers runder i april er spillet, til at beslutte sig. Har man først valgt 9-hullers gruppen, spiller man resten af året i 9-hullers gruppen. Sådan at forstå, at man godt kan spille 18 huller (f.eks. i forbindelse med ferie og de dage hvor det er lyst meget længe), men man vil kun optjene årspoint og birdies for de første 9 huller. Spillere i denne gruppe påfører de første uger scorekortet følgende tekst øverst på scorekortet: 9 hullers gruppe derefter benyttes feltet “Række”.

Den uge der er spisning, spilles der altid Stableford, og kun de første 9 huller er tællende. Spiller man videre efter de første 9 huller, afleveres scorekortet i postkassen, inden man fortsætter på 10. hul.

Slagspil
Gruppe A, B og 9.1 spiller slagspil 2 gange i månederne maj, juni, juli og august. Øvrige onsdage spilles der Stableford jvf. turneringsplanen.
For B-rækken er det frivilligt, om der spilles slagspil eller Stableford på slagspilsdagene. Bemærk dog at har man valgt slagspil i B-rækken, kan dette ikke senere fortrydes. B-række spillere der spiller slagspil skal notere Stableford-point og BRUTTO scoren. C-rækken spiller altid Stableford.

Hole In One
Sparekassen Vendsyssel er Hole-in-One sponsor.

Præmier
Der er præmier til uge-, måneds- og årsvindere i hver række.

Ugepræmier tildeles i hver gruppe efter følgende retningslinjer:
Indtil 9 deltagere 1 præmie
10-19 deltagere 2 præmier
20-29 deltagere 3 præmier
30-39 deltagere 4 præmier
over 40 deltagere 5 præmier
Herudover vil der hver onsdag være konkurrence om nærmest flaget på de par 3-huller, der er tællende.

Årspræmierne udregnes efter de 15 bedste resultater i perioden (2021). Den række, hvor man har spillet flest gange, er den række man kan opnå månedsvinder og årspræmien.
I 2021 udregnes årsbedste således:

Grp. A
5 bedste 9-hullers runder (ud 7), de 5 bedste 18 hullers Stableford runder (ud af 8) og de 5 bedste slagspils runder (ud af 8).

Grp. B
De der spiller Stableford: 5 bedste 9-hullers runder (ud af 7), de 10 bedste 18 hullers Stableford runder (ud af 16).
 
De der spiller Slagspil: 5 bedste 9-hullers runder (ud af 7), de 5 bedste 18 hullers Stableford runder (ud af 8) og de 5 bedste slagspils runder (ud af 8).

Grp. C
De 5 bedste 9-hullers runder (ud af 7), de 10 bedste 18 hullers Stableford runder (ud af 16).

Grp. 9 huller
De der spiller Slagspil: 10 bedste 9 hullers Stableford runder (ud af 15), de 5 bedste 9 hullers Slagspil runder (ud af 7).
De der spiller Stableford: De 15 bedste 9 hullers Stableford runder (ud af 23).

Har to spillere lige mange årspoint ved afslutningen, vil den spiller, der her deltaget i flest turneringer være vinderen. Er der stadig lighed, vil den med laveste handicap være vinderen. Er der stadig lighed foretages lodtrækning.

Årspræmie i slagspil
Der er en konkurrence, hvor de 5 bedste slagspils brutto resultater tæller. Der kåres en årsvinder for grp. A, B og 9.1.
Ved lige resultat er det sidste tællende slagspilsrunde der er afgørende.
For alle præmier gælder, at antallet og størrelse af Årspræmierne er bestemt af økonomien.

Spisedage og præmieudlevering
Der er spisning første onsdag i måneden kl. 19:00 med kåring af uge- og månedsvindere samt uddeling af præmier for nærmest flaget og eagles/birdies.

Tilmelding til spisedag foregår via golfbox.

Man skal være til stede for at modtage sin præmie. Måneds- og ugevinder præmien opbevares til senere udlevering, det samme gælder månedsgevinst for nærmest flaget (én kasse bolde). Præmier kan modtages af en anden spiller, hvis denne er bemyndiget til det. Navn og nummer på modtageren noteres.
Alle præmier, som ikke afhentes senest ved årsafslutningen eller umiddelbart efter, bortfalder ved årets udgang.

Afslutning
Sidste tællende spilledag er i 2021 onsdag d 15. september.
Den 22. september spilles der fra tee 58 9-huller til fordel for Hospice Frederikshavn,.
Der er særlige præmier til gruppe A-B-C for denne turnering (ingen birdies og nærmest flaget præmier). Runden er ikke handicapregulerende. Deltagergebyr er let forhøjet til kr. 50,-.
Års-afslutningen er i år den 25. september. Der spilles holdspil med GUNSTART kl. 9:00. Ønsker man at deltage i spisningen betales der kr. 100,- udover de kr. 32,- for at deltage i spillet (i alt kr. 132,-). Bagefter spisning og års-præmieuddeling.

Turneringsbetingelser:
Vil udover ovennævnte være Frederikshavn Golf Klubs.

Herredagsudvalget:
Johnny Kongsø, Bjarke Fredborg, Jørn Laursen
Tilbage til indhold